Czas wygenerowania treści 2020-11-27 00:14:16

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 2665/317/II/2005 z dnia 24 listopada 2005 roku
w sprawie:
zatwierdzenia rozliczenia po zakończeniu i przekazaniu do użytku zadania inwestycyjnego pn. ,,Zasilanie i oświetlenie przy drodze krajowej DK-79 ulicy Orląt Lwowskich od wjazdów i zjazdów z DK- 1 do granic miasta Jaworzna” realizowanego przez Miasto Sosnowiec

Na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001r Ńr 142 poz. 1590 z póĽn. zm.) w związku z § 20 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 paĽdziernika 2001 r. (Dz. U. Nr 133/2001/1480) w sprawie szczegółowych zasad finansowania inwestycji z budżetu państwa


Metryczka informacjiWprowadzenie: Krzysztof Piotrowski 05-12-2005 11:46:18
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713