Czas wygenerowania treści 2021-08-02 07:52:15

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 2675/317/II/2005 z dnia 24 listopada 2005 roku
w sprawie:
powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. t.j. z 2001r. Nr 142 poz. 1590 z p.zm.) w związku z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. t.j. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 z p.zm.) oraz § 10-15 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.
z 2004r. Nr 260, poz. 2593)


Metryczka informacjiWprowadzenie: Tadeusz Żak 05-12-2005 08:52:40
Odpowiedzialny merytorycznie: Danuta Rosa

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713