Czas wygenerowania treści 2020-11-25 23:31:51

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 2606/314/II/2005 z dnia 15 listopada 2005 roku
w sprawie:
zawarcia aneksu do umowy nr 683/ZD/2005 zawartej pomiędzy Województwem Śląskim a Górnośląskim Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach

Na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 142 poz. 1590 z 2001 r. z póĽn. zm.) oraz art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91 poz. 408 z póĽn. zm.) oraz uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr II/35/2/2005 z dnia 16 maja 2005 roku w sprawie zmiany budżetu Województwa Śląskiego na rok 2005


Metryczka informacjiWprowadzenie: 02-12-2005 15:13:33
Odpowiedzialny merytorycznie: Barbara Daniel

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713