Czas wygenerowania treści 2020-12-01 03:52:15

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 2669/317/II/2005 z dnia 24 listopada 2005 roku
w sprawie:
Przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa w sprawie zabezpieczenia w budżecie Województwa Śląskiego na rok 2007 środków finansowych w wysokości 104 757,00 zł na prefinansowanie projektu „Praca po sąsiedzku” w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Polska - Słowacja, działanie 2.1 Rozwój zasobów ludzkich i wspieranie przedsiębiorczości realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w partnerstwie z Powiatowymi Urzędami Pracy w Bielsku – Białej, Cieszynie i Żywcu.

Na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 3 oraz art. 14 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.).


Metryczka informacjiWprowadzenie: 30-11-2005 11:44:59
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713