Czas wygenerowania treści 2020-11-29 11:19:36

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 2580/314/II/2005 z dnia 15 listopada 2005 roku
w sprawie:
zatwierdzenia rozliczenia po zakończeniu i przekazaniu do użytku zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem dróg na Osiedlu Rzemieślniczym w Będzinie”.

Na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa ( tekst jednolity
Dz. U. z 2001r Ńr 142 poz. 1590 z póĽn. zm.) w związku z § 20 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
2 paĽdziernika 2001 r. (Dz. U. Nr 133/2001/1480) w sprawie szczegółowych zasad finansowania inwestycji
z budżetu państwa.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 24-11-2005 09:11:56
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713