Czas wygenerowania treści 2020-12-02 19:25:30

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 2554/311/II/2005 z dnia 8 listopada 2005 roku
w sprawie:
udzielenia zgody na utworzenie stanowiska zastępcy kierownika szkolenia praktycznego w Szkole Policealnej Województwa Śląskiego w Mikołowie.

Na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (j. t. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1590, z póĽn. zm.) i § 15 ust. 2 załącznika nr 5e do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z póĽn. zm.).


Metryczka informacjiWprowadzenie: Tadeusz Żak 16-11-2005 07:35:48
Odpowiedzialny merytorycznie: Danuta Rosa

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713