Czas wygenerowania treści 2020-11-28 08:20:44

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 2373/305/II/2005 z dnia 18 października 2005 roku
w sprawie:
ustalenia liczby i wysokości Nagród Marszałka Województwa Śląskiego: artystycznej, dla młodych twórców oraz za upowszechnianie i ochronę dóbr kultury w roku 2005.

Na podstawie
Na podstawie art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1590 z póĽn. zm.) oraz art.7a ustawy z dnia 25 paĽdziernika 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. Nr 13 z 2001 r., poz. 123 z póĽn. zm.) w związku z Uchwałami Zarządu Województwa Śląskiego Nr 1482/179/II/2004 z dnia 31.08.2004 r. oraz Nr 1616/185/II/2004 z dnia 21.09.2004 r.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 28-10-2005 11:30:25
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713