Czas wygenerowania treści 2020-12-05 06:51:00

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 1833/288/II/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 roku
w sprawie:
zawarcia aneksu do umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n.: Odbudowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisły w Bijasowicach, gm. Bieruń na długości 1,6 km, woj. śląskie.

Na podstawie
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity - Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1590 z póĽniejszymi zmianami) w związku z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2003 r. Nr 203 poz. 1966)


Metryczka informacjiWprowadzenie: 22-09-2005 09:34:05
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713