Czas wygenerowania treści 2020-12-03 08:47:35

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 1961/291/II/2005 z dnia 30 sierpnia 2005 roku
w sprawie:
zwiększenia liczby godzin edukacyjnych w Szkole Policealnej Województwa Śląskiego w Częstochowie

Na podstawie
Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (j. t. z 2001r., Dz. U. Nr 142, poz. 1590, z póĽn. zm.) i § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 roku w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142, z póĽn. zm.).


Metryczka informacjiWprowadzenie: 19-09-2005 13:25:05
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713