Czas wygenerowania treści 2020-12-03 02:58:12

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 1838/288/II/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 roku
w sprawie:
przekazania w nieodpłatne użytkowanie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich nieruchomości lokalowych położonych w Siemianowicach Śląskich wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.

Na podstawie
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity: Dz.U. z 1991r., Nr 91, poz. 408 z póĽn. zm.), art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1590 z póĽn. zm.) i art. 25d ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2004r., Nr 261, poz. 2603 z póĽn. zm.), w związku z §14 Zasad gospodarowania mieniem Województwa Śląskiego w zakresie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Województwa Śląskiego oraz ich wydzierżawienia i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr II/8/10/2003 z dnia 19 maja 2003r.).


Metryczka informacjiWprowadzenie: 30-08-2005 14:37:00
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713