Czas wygenerowania treści 2020-12-01 03:56:13

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 878/262/II/2005 z dnia 31 maja 2005 roku
w sprawie:
powołania Komisji otwartego konkursu ofert na instytucję koordynującą po stronie polskiej wyjazd młodzieży z Województwa Śląskiego na spotkanie pn. Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego

Na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z póĽ. zm.) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t,j. Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz.873 z póĽn. zm.) oraz § 9 Programu Współpracy Województwa Śląskiego
z organizacjami pozarządowymi na rok 2005, stanowiącego załącznik do uchwały
Nr II/27/2/2004 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 15 listopada 2004r.Metryczka informacjiWprowadzenie: 09-08-2005 11:53:41
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713