Czas wygenerowania treści 2020-12-05 06:22:39

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 876/262/II/2005 z dnia 31 maja 2005 roku
w sprawie:
powołanie dyrektora Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu na przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, przeprowadzającej egzaminy z przygotowania zawodowego

Na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (j. t. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1590, z póĽn. zm.) oraz § 3 ust. 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 199, poz. 2046, z póĽn. zm.).Metryczka informacjiWprowadzenie: 09-08-2005 11:47:06
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713