Czas wygenerowania treści 2020-12-05 00:41:51

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 770/255/II/2005 z dnia 10 maja 2005 roku
w sprawie:
zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Muzeum Śląskiego w Katowicach

Na podstawie
art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz.1590 z póĽn. zm.) w związku z treścią art. 13, ust. 3 ustawy z dnia 25 paĽdziernika 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 13 z 2001 r., poz. 123)Metryczka informacjiWprowadzenie: 01-08-2005 11:55:15
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713