Czas wygenerowania treści 2020-12-02 19:44:30

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 885/262/II/2005 z dnia 31 maja 2005 roku
w sprawie:
przyznania dotacji dla przedsięwzięć zgłoszonych do otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury okresie od 11 marca do dnia 10 maja 2005 r.

Na podstawie
art.41 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U.Nr 142 z 2001r. poz. 1590 z póĽn. zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U.nr 96 z 2003r. poz. 873 ), art. 111 ust 2 pkt 4 i art. 118 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( tekst jedn. Dz.U.Nr 15 z 2003r poz. 148 z póĽ. zm. ) oraz Uchwały Nr II/27/2/2004 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 15 listopada 2004 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2005.Metryczka informacjiWprowadzenie: 01-08-2005 11:50:56
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713