Czas wygenerowania treści 2020-11-28 06:06:56

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 882/262/II/2005 z dnia 31 maja 2005 roku
w sprawie:
rozstrzygnięcia I edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.), art. 11 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.), art. 1 i 4 ustawy z dnia 26 paĽdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeĽwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.1231 ze zm.), art.118 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r. (t.j.: Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz.148 ze zm.) oraz Uchwały Nr II/27/2/2004 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 15 listopada 2004 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2005.Metryczka informacjiWprowadzenie: 27-07-2005 11:57:52
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713