Czas wygenerowania treści 2021-06-12 13:51:32

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 1098/266/II/2005 z dnia 14 czerwca 2005 roku
w sprawie:
zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Mikołowskim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich

Na podstawie
Na podstawie art. 41 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1590 z póĽn. zm./, w związku z art. 19 ust. 2 pkt. 2 i ust. 4 oraz art. 20 pkt. 4, 11, 12 i 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /t.j. Dz. U. Nr 204 z 2004 r. poz. 2086 póĽn. zm./


Metryczka informacjiWprowadzenie: 15-07-2005 09:39:31
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713