Czas wygenerowania treści 2020-11-28 20:24:28

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 784/255/II/2005 z dnia 10 maja 2005 roku
w sprawie:
podziału nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego położonej w Skoczowie, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 65

Na podstawie
art. 41 ust l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, póz. 1590 z póĽn. zm.)


Metryczka informacjiWprowadzenie: 27-06-2005 11:05:57
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713