Czas wygenerowania treści 2020-12-06 02:15:02

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 593/247/II/2005 z dnia 7 kwietnia 2005 roku
w sprawie:
planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2005

Na podstawie
Na podstawie art.41 ust.1 ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz.U nr 142 poz.1590 z 2001 r. z póĽn.zm.)w związku z art.70a ust. 1 Karty Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r nr 118 poz.1112 z p.zm) oraz § 6 ust. 2 i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. z 2002 r nr 46, poz.430).


Metryczka informacjiWprowadzenie: 28-04-2005 10:37:39
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713