Czas wygenerowania treści 2020-11-30 00:18:23

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 596/247/II/2005 z dnia 7 kwietnia 2005 roku
w sprawie:
wyrażenia zgody na wycenę nieruchomości Województwa Śląskiego położonych w Sosnowcu przy Placu Medyków l i 2, będącej we władaniu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Sw. Barbary w Sosnowcu oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Sosnowcu,

Na podstawie
Na podstawie art. 41 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, póz. 1590 z póĽn. zm.).


Metryczka informacjiWprowadzenie: 12-04-2005 12:59:04
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713