Czas wygenerowania treści 2020-12-02 20:06:10

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 497/242/II/2005 z dnia 23 marca 2005 roku
w sprawie:
wyrażenia zgody na wejście na teren nieruchomości położonej w Sosnowcu.

Na podstawie
Na podstawie art. 41 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie w oj e w ództwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, póz. 1590 z póĽn. zm.)


Metryczka informacjiWprowadzenie: 11-04-2005 10:06:14
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713