Czas wygenerowania treści 2020-12-03 09:25:34

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 167/225/II/2005 z dnia 1 lutego 2005 roku
w sprawie:
ogłoszenia I edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Na podstawie
Na podstawie art.41 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.), art.1 i 4 ustawy z dnia 26 paĽdziernika 1982 roku o wychowaniu w trzeĽwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj.: Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz.1231 ze zm.), art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.), art.118 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj.: Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz.148 ze zm.) oraz Uchwały Nr II/27/2/2004 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 15 listopada 2004 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2005.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 23-02-2005 12:51:37
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713