Czas wygenerowania treści 2020-12-05 00:37:28

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwała zarządu nr 156/225/II/2005 z dnia 1 lutego 2005 roku
w sprawie:
przekazania bezpłatnych egzemplarzy urzędowych map powiatów zatytułowanych: „Gliwice i powiat gliwicki”, „Powiat tarnogórski” oraz „Powiat zawierciański” w skali 1:50 000, instytucjom współpracującym w zakresie zbierania i weryfikacji danych wykorzystanych do opracowania map.

Na podstawie
Na podstawie Art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity - Dz U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1590 z póĽn. zmian.) w związku z art.7c ust. 1 oraz art. 40 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 100 poz.1086 z 2000 r. – tekst jednolity z póĽn. zm.).Metryczka informacjiWprowadzenie: 21-02-2005 10:54:53
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713