Czas wygenerowania treści 2020-07-09 12:43:06

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr II/23/8/2004 z dnia 30 sierpnia 2004 roku
w sprawie:
objęcia przez Województwo Śląskie 300 akcji Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach za kwotę 300.000 zł

Na podstawie
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
§ 1

Objąć 300 akcji serii H o numerach od 9.588 do 9.887 Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach za kwotę 300.000 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 09-09-2004 11:44:06
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713