Czas wygenerowania treści 2020-07-04 21:14:23

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr II/20/2/2004 z dnia 24 maja 2004 roku
w sprawie:
zatwierdzenia Kontraktu dla Województwa Śląskiego na rok 2004

Na podstawie
art. 18 pkt 2
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
oraz art. 16 pkt 5
ustawy z dnia 12 maja 2000 roku o zasadach wspierania rozwoju regionalnego
(Dz. U. Nr 48, poz. 550 z póĽn. zm.)

§ 1


Zatwierdzić Kontrakt dla Województwa Śląskiego na rok 2004, stanowiący załącznik do uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Metryczka informacjiWprowadzenie: 27-05-2004 14:12:42
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713