Czas wygenerowania treści 2020-09-27 19:34:15

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/56/9/2010 z dnia 22 września 2010 roku
w sprawie:
upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągnięcia zobowiązania na lata 2011-2012 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa bazy SPZOZ Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, realizowanego przez SPZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Warszawie

Na podstawie
art. 18 pkt 6 i 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
oraz art. 212 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 214 pkt 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(tekst jednolity Dz. U. Nr 157 z 2009 roku, poz. 1240 z póĽn. zm.)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1


Upoważnia się Zarząd Województwa Śląskiego do zaciągnięcia zobowiązania na lata 2011-2012 w łącznej kwocie nie większej niż 2 000 000,00 zł, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa bazy SPZOZ Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, realizowanego przez SPZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Warszawie.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 29-09-2010 13:54:57
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713