Czas wygenerowania treści 2020-06-06 07:21:21

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/55/5/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 roku
w sprawie:
zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

Na podstawie
art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
w związku z art. 3 ust. 3 i art. 7 ust. 4
ustawy z dnia 22 paĽdziernika 2004 roku o jednostkach doradztwa rolniczego
(Dz. U. Nr 251, poz. 2507 z póĽn. zm.)
Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1
Zatwierdza się Regulamin Organizacyjny Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.§ 2Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.§ 3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 01-09-2010 13:22:44
Ostatnia aktualizacja: 02-09-2010 10:18:44
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713