Czas wygenerowania treści 2020-06-06 07:36:34

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/53/15/2010 z dnia 7 lipca 2010 roku
w sprawie:
zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

Na podstawie
art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
w związku z art. 3 ust. 3 i art. 9 ust. 8
ustawy z dnia 22 paĽdziernika 2004 roku o jednostkach doradztwa rolniczego
(Dz. U. Nr 251, poz. 2507 z póĽn. zm.)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1


Zatwierdza się Regulamin Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 13-07-2010 14:28:55
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713