Czas wygenerowania treści 2020-06-06 06:36:02

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/53/16/2010 z dnia 7 lipca 2010 roku
w sprawie:
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

Na podstawie
art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
w związku z § 6 ust. 3 i § 7 ust. 3
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2009 roku
w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu
finansowego jednostek doradztwa rolniczego
(Dz. U. Nr 223, poz.1780)
oraz art. 53 ust. 1
ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości
(tekst jednolity: Dz. U. Nr 152 z 2009 roku, poz. 1223 z póĽn. zm.)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1


1.Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe za 2009 rok Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

2.Zysk netto za 2009 rok w kwocie 78 777,79 zł przeznacza się na fundusz statutowy Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 13-07-2010 12:53:01
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713