Czas wygenerowania treści 2020-05-30 06:25:12

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/52/4/2010 z dnia 16 czerwca 2010 roku
w sprawie:
zmiany uchwały Nr III/45/10/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku, dotyczącej zatwierdzenia rocznego programu działalności oraz projektu planu finansowego na 2010 rok Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

Na podstawie
art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
w związku z art. 3 ust. 3 oraz art. 12 ust. 1 a
ustawy z dnia 22 paĽdziernika 2004 roku o jednostkach doradztwa rolniczego
(Dz. U. Nr 251, poz. 2507 z póĽn. zm.)
w związku z § 2 ust. 1
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2009 roku
w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania
planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego
(Dz. U. Nr 223, poz. 1780)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1


1. Zmienia się uchwałę Nr III/45/10/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego programu działalności oraz projektu planu finansowego na 2010 rok Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie poprzez wprowadzenie w załączniku nr 2 zmian, przedstawionych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się tekst jednolity załącznika nr 2 do uchwały Nr III/45/10/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku, w brzmieniu zgodnym z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 22-06-2010 13:34:27
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713