Czas wygenerowania treści 2020-06-07 07:42:22

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/50/9/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 roku
w sprawie:
zmiany uchwały Nr III/45/2/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2010 w zakresie przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

Na podstawie
art. 18 pkt 6, pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
w związku z art. 24 ust.4
ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych
(tekst jednolity Dz. U. Nr 121 z 2004 roku, poz. 1266 z póĽn. zm.)
oraz art. 211
ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póĽn. zm.)
art. 90 ust. 1 pkt 2 i art. 121 ust. 5
ustawy z 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę
o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z póĽn. zm.)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 11. Dokonuje się zmian w uchwale Nr III/45/2/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2010 rok w zakresie przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych poprzez nadanie § 9 ust. 1 następującego brzmienia:


„1. Ustala się przychody i wydatki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości:
- przychody 4 400 000 zł
- wydatki 6 417 028 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały”.


2. Załącznik nr 3 do uchwały Nr III/45/2/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 grudnia 2009 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 27-04-2010 12:46:41
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713