Czas wygenerowania treści 2020-09-27 17:40:33

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/44/4/2009 z dnia 18 listopada 2009 roku
w sprawie:
zmiany uchwały Nr III/31/5/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2009 w zakresie wydatków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Na podstawie
art. 18 pkt 6 i 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
oraz art. 41 ust. 7
ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne
(t. j. Dz. U. Nr 240 z 2005 roku, poz. 2027 z póĽn. zm.)
i art. 29 ust. 5 i 6
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249 z 2005 roku, poz. 2104 z póĽn. zm.)

§ 1


1. Zmienia się uchwałę Nr III/31/5/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2009 w zakresie wydatków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym poprzez nadanie § 7 ust. 2 następującego brzemienia:


„Ustala się przychody i wydatki Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
- przychody 5.885.082 zł,
- wydatki 9.164.979 zł
zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.”


2. Załącznik nr 11 do uchwały Nr III/31/5/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 grudnia 2008 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 24-11-2009 11:43:37
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713