Czas wygenerowania treści 2020-09-26 14:00:11

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/43/4/2009 z dnia 21 października 2009 roku
w sprawie:
aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Śląskiego na lata 2009-2011 i po roku 2011, stanowiącego załącznik nr 15 do uchwały Nr III/31/5/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2009

Na podstawie
art. 18 pkt 6
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
oraz art. 166 ust. 1, ust. 4
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póĽn. zm.)

§ 1


Dokonuje się zmiany w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Województwa Śląskiego, stanowiącym załącznik nr 15 do uchwały Nr III/31/5/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2009

1. Zmienia się wartość kosztorysową inwestycji:


z zakresu administracji publicznej:

Poz. Nr 1 – Modernizacja budynku przy ulicy Dąbrowskiego 23 - budowa jednokondygnacyjnego budynku garażu otwartego, częściowo zagłębionego z parkingiem na dachu” z kwoty 22.979.300 zł do kwoty 23.928.687 zł.

z zakresu ochrony zdrowia:

Poz. Nr 24 – Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich „Rozbudowa pawilonu diagnostyczno-zabiegowego w zakresie stanu surowego – zamkniętego” z kwoty 5.500.000 zł do kwoty 4.740.511 zł.

z zakresu kultury:

Poz. Nr 1 – Muzeum Śląskie w Katowicach „Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach” z kwoty 240.451.889 zł na kwotę 324.271.175 zł,
Poz. Nr 6 – Teatr Śląski w Katowicach – „Adaptacja budynku Teatru Śląskiego tzw. Malarni i zaplecza magazynowo-warsztatowego” z kwoty 8.892.089 zł na kwotę 8.768.966 zł.


2. Zmienia się termin realizacji zadań:


z zakresu administracji publicznej:

Poz. Nr 1 – Modernizacja budynku przy ulicy Dąbrowskiego 23 – budowa jednokondygnacyjnego budynku garażu otwartego, częściowo zagłębionego z parkingiem na dachu” z roku 2009 na rok 2010.

z zakresu oświaty i wychowania:

Poz. Nr 1 – Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „Metis” w Katowicach - Rozbudowa bazy dydaktycznej Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego „Metis” w Katowicach z roku 2011 na rok 2012.
Poz. Nr 2 – Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku – Rozbudowa Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rybniku przy RODNiIP „WOM” w Rybniku z roku 2011 na rok 2012.


3. Zmienia się podział środków na zadaniach w poszczególnych latach, w następujący sposób:

– środki budżetu Województwa


zadania z zakresu administracji publicznej:


Poz. Nr 1 – Modernizacja budynku przy ulicy Dąbrowskiego 23 - budowa jednokondygnacyjnego budynku garażu otwartego, częściowo zagłębionego z parkingiem na dachu” - w roku 2009 z kwoty 4.000.000 zł do kwoty 2.787.569 zł, w 2010 roku wprowadzenie środków w kwocie 2.450.000 zł.

zadania z zakresu oświaty i wychowania:

Poz. Nr 1 – Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „Metis” w Katowicach - Rozbudowa bazy dydaktycznej Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego „Metis” w Katowicach - w roku 2010 z kwoty 682.900 zł do kwoty 0 zł, w roku 2011 z kwoty 915.886 zł do kwoty 682.900 zł, po roku 2011 wprowadzenie środków w kwocie 915.886 zł.
Poz. Nr 2 – Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku – Rozbudowa Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rybniku przy RODNiIP „WOM” w Rybniku - w roku 2010 z kwoty 2.350.000 zł do kwoty 0 zł, w roku 2011 z kwoty 630.067 zł do kwoty 2.350.000 zł, po roku 2011 wprowadzenie środków w kwocie 630.067 zł.
Poz. Nr 3 – Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego Nr 1 w Katowicach – „Budowa boiska wraz z bieżnią przy Medycznej Szkole Policealnej Województwa Śląskiego nr 1 w Katowicach” w roku 2010 – z kwoty 150.000 zł do kwoty 0 zł, w roku 2011 z kwoty 150.000 zł do kwoty 300.000 zł.

zadania z zakresu ochrony zdrowia:

Poz. Nr 24 – Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich „Rozbudowa pawilonu diagnostyczno-zabiegowego w zakresie stanu surowego – zamkniętego” - w roku 2009 z kwoty 5.500.000 zł do kwoty 4.740.511 zł.

zadania z zakresu kultury:

Poz. Nr 1 – Muzeum Śląskie w Katowicach „Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach” - w roku 2009 z kwoty 4.102.383 zł na kwotę 1.803.922 zł, w roku 2010 z kwoty 37.344.060 zł na kwotę 26.688.525 zł, w roku 2011 z kwoty 22.112.590 zł na kwotę 49.395.445 zł, po roku 2011 z kwoty 7.690.915 zł do kwoty 18.782.658 zł.
Poz. Nr 3 – Filharmonia Śląska w Katowicach – „Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach – w roku 2009 z kwoty 941.816 na kwotę 449.093 zł, w roku 2010 z kwoty 6.201.846 zł na kwotę 6.632.921 zł, w roku 2011 z kwoty 4.253.944 zł na kwotę 4.315.594 zł.
Poz. Nr 6 – Teatr Śląski w Katowicach – „Adaptacja budynku Teatru Śląskiego tzw. Malarni i zaplecza magazynowo-warsztatowego” - w roku 2009 z kwoty 488.077 na kwotę 412.002 zł, w roku 2010 z kwoty 1.870.746 zł na kwotę 852.481 zł, w roku 2011 z kwoty 242.531 zł na kwotę 1.570.015 zł.
Poz. Nr 7 – Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie – „Budowa obiektu wielofunkcyjnego (szkoleniowo-ekspozycyjnego) na terenie GPE w Chorzowie” - w roku 2009 z kwoty 306.402 zł na kwotę 0 zł, po roku 2011 z kwoty 1.436.841 zł na kwotę 1.743.243 zł.

zadania z zakresu kultury fizycznej:

Poz. Nr 1 – „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie” w roku 2009 z kwoty 107.550.000 zł na kwotę 17.550.000 zł, w roku 2010 z kwoty 17.940.269 zł na kwotę 145.200.000 zł, w roku 2011 z kwoty 120.000.000 zł na kwotę 82.740.269 zł.


– środki UE


zadania z zakresu kultury:

Poz. Nr 1 – Muzeum Śląskie w Katowicach „Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach” - w roku 2009 z kwoty 9.424.395 zł na kwotę 4.144.145 zł, w roku 2010 z kwoty 85.790.408 zł na kwotę 61.311.475 zł, w roku 2011 z kwoty 50.799.188 zł na kwotę 113.476.023 zł, po roku 2011 z kwoty 17.668.316 zł na kwotę 43.149.349 zł.
Poz. Nr 3 – Filharmonia Śląska w Katowicach – „Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach – w roku 2009 z kwoty 2.367.866 zł na kwotę 1.138.135 zł, w roku 2010 z kwoty 10.001.335 zł na kwotę 11.152.079 zł, w roku 2011 z kwoty 6.958.238 zł na kwotę 7.037.223 zł.
Poz. Nr 6 – Teatr Śląski w Katowicach – „Adaptacja budynku Teatru Śląskiego tzw. Malarni i zaplecza magazynowo-warsztatowego” - w roku 2009 z kwoty 1.121.257 zł na kwotę 0 zł, w roku 2010 z kwoty 4.297.658 zł na kwotę 1.836.492 zł, w roku 2011 z kwoty 557.165 zł na kwotę 3.772.219 zł.


– środki Beneficjenta


zadania z zakresu kultury:

Poz. Nr 3 – Filharmonia Śląska w Katowicach – „Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach – w roku 2009 z kwoty 0 zł na kwotę 11.102 zł.§ 2


Przyjmuje się tekst jednolity Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Śląskiego na lata 2009-2011 i po roku 2011 (załącznik nr 15 do uchwały Nr III/31/5/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2009), po uwzględnieniu zmian określonych w § 1 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 28-10-2009 12:21:40
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713