Czas wygenerowania treści 2020-09-27 20:09:09

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/41/4/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 roku
w sprawie:
aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Śląskiego na lata 2009-2011 i po roku 2011 stanowiącego załącznik nr 15 do uchwały Nr III/31/5/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2009.

Na podstawie
art. 18 pkt 6
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
oraz art. 166 ust. 1 i 4
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249 z 2005 roku, poz. 2104 z póĽn. zm.)

§ 1


Dokonuje się zmiany w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Województwa Śląskiego stanowiącym załącznik Nr 15 do uchwały Nr III/31/5/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2009.

1. Wprowadza się 12 nowych zadań


w zakresie komunikacji (inwestycji polegające na budownictwie):

Poz. Nr 10 „Przebudowa DW 935 wraz z budową chodników na odcinku od km 45+208 do km 56+741 w miejscowości Suszec”. Szacunkowa wartość kosztorysowa zadania wynosi 33.000.000zł.

w zakresie ochrony zdrowia:

Poz. Nr 8 Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i GruĽlicy w Bystrej – „Zabezpieczenie pożarowe budynków SZChPiG w Bystrej poprzez doprowadzenie do pełnej sprawności technicznej instalacji odgromowej w obiektach szpitala”. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 2.200.000zł.

Poz. Nr 9 Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i GruĽlicy w Bystrej – „Modernizacja obiektów Dyrektorówki w celu podniesienia jakości i dostępności usług lecznictwa otwartego oraz dostosowanie obiektów do wymogów prawa”. Wartość kosztorysowa wynosi 1.676.280zł.

Poz. Nr 10 Wojewódzki Szpital Zespolony im. prof. dra W. Orłowskiego w Częstochowie – „Utworzenie Oddziału Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego”. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 2.384.547zł.

Poz. Nr 11 Wojewódzki Szpital Zespolony im. prof. dra W. Orłowskiego w Częstochowie – „Przystosowanie Zakładu Fizykoterapii do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006 roku w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej”. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 1.790.198zł.

Poz. Nr 39 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu – „Termomodernizacja budynku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu”. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 14.178.600zł.

Poz. Nr 40 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu – „Kompleksowa modernizacja oddziałów łóżkowych celem dostosowania pomieszczeń do obowiązujących przepisów i standardów w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu – etap I”. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 16.160.000zł.

Poz. Nr 42 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu – „Kompleksowa modernizacja oddziałów łóżkowych celem dostosowania pomieszczeń do obowiązujących przepisów i standardów w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu – etap II”. Wartość kosztorysowa projektu wynosi 35.000.000zł

Poz. Nr 43 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu – „Poprawa właściwości energetycznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu”. Wartość kosztorysowa wynosi 45.467.702zł.

Poz. Nr 46 „Repty” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach „Przebudowa pomieszczeń laboratoryjnych na Ośrodek Rehabilitacji Dziennej”. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 911.393zł.

Poz. Nr 47 „Repty” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach „Termomodernizacja obiektów GCR "Repty" w Tarnowskich Górach”. Wartość kosztorysowa wynosi 10.502.127zł.

Poz. Nr 48 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 1 im. prof. J. Gasińskiego w Tychach – „Rozbudowa bloku operacyjnego oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z wyposażeniem”. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 41.300.000zł.


2. Wykreśla się zadanie w zakresie ochrony zdrowia (poz. 35 obecnie obowiązującej wersji WPI) realizowane przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu pn.: „Zagospodarowanie pomieszczeń na poziomie "0" dla potrzeb Centrum Rehabilitacji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu”.

3. Zmniejsza się środki z budżetu Województwa na zadaniach:


w zakresie ochrony zdrowia:

Poz. Nr 1 Obwód Lecznictwa Kolejowego w Bielsku-Białej – „Modernizacja OLK SP ZOZ w Bielsku-Białej w celu poprawy jakości i wzrostu dostępności do świadczonych usług medycznych” w 2009 roku z kwoty 456.536zł na kwotę: 0zł.

Poz. Nr 2 Obwód Lecznictwa Kolejowego w Bielsku-Białej – „Zakup nowej aparatury medycznej w celu poprawy jakości i wzrostu dostępności do usług w OLK SP ZOZ w Bielsku-Białej” w 2009 roku z kwoty 163.882zł na kwotę: 118.220zł.

Poz. Nr 6 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu – „Adaptacja budynku B dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu w ramach realizacji programu dostosowania do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia” w roku 2009 z kwoty 40.000zł na kwotę: 0zł, w roku 2010 z kwoty 360.000zł na kwotę: 91.000zł.

Poz. Nr 7 Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i GruĽlicy w Bystrej – „Poprawa jakości oraz dostępności usług Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i GruĽlicy w Bystrej poprzez dostosowanie Izby Przyjęć do wymogów prawnych” w roku 2009 z kwoty 39.800zł na kwotę: 0zł, w roku 2010 z kwoty 39.800zł na kwotę: 0zł.

Poz. Nr 16 Szpital im. S. Leszczyńskiego w Katowicach – „Utworzenie nowoczesnego bloku operacyjnego wraz z zapleczem poprzez rozbudowę Szpitala im. S. Leszczyńskiego w Katowicach” w roku 2009 z kwoty 301.207zł na kwotę: 0zł.

Poz. Nr 17 Szpital im. S. Leszczyńskiego w Katowicach – „Rozbudowa kompleksu Szpitala im. S. Leszczyńskiego w Katowicach w celu utworzenia Centralnej Izby Przyjęć oraz dostosowania oddziałów łóżkowych do wymogów prawa” w roku 2009 z kwoty 300.207zł na kwotę: 0zł.

Poz. Nr 27 Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dra J. Daaba w Piekarach Śląskich – „Modernizacja i rozbudowa pawilonu diagnostyczno-zabiegowego w zakresie Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatornii SP Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dra J. Daaba w Piekarach Śląskich” w roku 2009 z kwoty 300.000zł na kwotę: 0zł.

w zakresie kultury fizycznej:

Poz. Nr 1 Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie – w roku 2009 z kwoty 109.550.000zł do kwoty 107.550.000zł.


4. Zwiększa się środki z budżetu Województwa Śląskiego na zadaniach:


w zakresie ochrony zdrowia:

Poz. Nr 1 Obwód Lecznictwa Kolejowego w Bielsku-Białej – „Modernizacja OLK SP ZOZ w Bielsku-Białej w celu poprawy jakości i wzrostu dostępności do świadczonych usług medycznych” w 2010 roku z kwoty 88.374zł na kwotę: 800.000zł, w 2011 roku z kwoty 0zł na kwotę: 752.132zł.

Poz. Nr 2 Obwód Lecznictwa Kolejowego w Bielsku-Białej – „Zakup nowej aparatury medycznej w celu poprawy jakości i wzrostu dostępności do usług w OLK SP ZOZ w Bielsku-Białej” w roku 2010 z kwoty 0zł na kwotę: 47.909zł.

Poz. Nr 6 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu – „Adaptacja budynku B dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu w ramach realizacji programu dostosowania do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia” w roku 2011 z kwoty 200.000zł na kwotę: 1.127.000zł.

Poz. Nr 7 Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i GruĽlicy w Bystrej – „Poprawa jakości oraz dostępności usług Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i GruĽlicy w Bystrej poprzez dostosowanie Izby Przyjęć do wymogów prawnych” poniesionych nakładów do 31.12.2008 r. z kwoty 0zł na kwotę: 283.334zł.

Poz. Nr 16 Szpital im. S. Leszczyńskiego w Katowicach – „Utworzenie nowoczesnego bloku operacyjnego wraz z zapleczem poprzez rozbudowę szpitala im. S. Leszczyńskiego w Katowicach” w roku 2010 z kwoty 911.202zł na kwotę: 2.500.000zł, w roku 2011 z kwoty 726.571zł na kwotę: 9.600.000zł, po roku 2011 z kwoty 445.946zł na kwotę: 3.000.000zł.

Poz. Nr 17 Szpital im. S. Leszczyńskiego w Katowicach – „Rozbudowa kompleksu Szpitala im. S. Leszczyńskiego w Katowicach w celu utworzenia Centralnej Izby Przyjęć oraz dostosowania oddziałów łóżkowych do wymogów prawa” w roku 2010 z kwoty 571.261zł na kwotę: 6.710.000zł, w roku 2011 z kwoty 827.822zł na kwotę: 16.594.000zł, po roku 2011 z kwoty 381.040zł na kwotę: 1.963.000zł.

Poz. Nr 27 Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dra J. Daaba w Piekarach Śląskich – „Modernizacja i rozbudowa pawilonu diagnostyczno-zabiegowego w zakresie Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatornii SP Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dra J. Daaba w Piekarach Śląskich” w roku 2010 z kwoty 800.000zł na kwotę: 2.038.977zł, w roku 2011 z kwoty 600.000zł na kwotę: 4.955.487zł, po roku 2011 z kwoty: 0zł na kwotę: 4.955.487zł.

w zakresie kultury fizycznej:

Poz. Nr 1 Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie – zwiększenie w roku 2010 środków budżetu Województwa o kwotę 2.000.000zł tj. z kwoty 15.940.269 zł do kwoty 17.940.269 zł.


5. Zmniejsza się środki z budżetu UE na zadaniach:


w zakresie ochrony zdrowia:

Poz. Nr 1 Obwód Lecznictwa Kolejowego w Bielsku-Białej – „Modernizacja OLK SP ZOZ w Bielsku-Białej w celu poprawy jakości i wzrostu dostępności do świadczonych usług medycznych” w roku 2009 z kwoty 2.011.536zł na kwotę: 0zł, w roku 2010 z kwoty 956.646zł na kwotę: 907.324zł.

Poz. Nr 2 Obwód Lecznictwa Kolejowego w Bielsku-Białej – „Zakup nowej aparatury medycznej w celu poprawy jakości i wzrostu dostępności do usług w OLK SP ZOZ w Bielsku-Białej” w roku 2009 z kwoty 395.189zł na kwotę: 281.822zł.

Poz. Nr 6 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu – „Adaptacja budynku B dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu w ramach realizacji programu dostosowania do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia” w roku 2009 z kwoty 340.000zł na kwotę: 0zł, w roku 2010 z kwoty 3.060.000zł na kwotę: 552.500zł.

Poz. Nr 7 Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i GruĽlicy w Bystrej – „Poprawa jakości oraz dostępności usług Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i GruĽlicy w Bystrej poprzez dostosowanie Izby Przyjęć do wymogów prawnych” w roku 2010 z kwoty 338.300zł na kwotę: 0zł.

Poz. Nr 16 Szpital im. S. Leszczyńskiego w Katowicach – „Utworzenie nowoczesnego bloku operacyjnego wraz z zapleczem poprzez rozbudowę szpitala im. S. Leszczyńskiego w Katowicach” w 2009 z kwoty 2.560.263zł na kwotę: 0zł, w roku 2010 z kwoty 7.745.218zł na kwotę: 2.000.000zł, w 2011 roku z kwoty 6.175.849zł na kwotę: 6.000.000zł, po 2011 z kwoty 3.790.542zł na kwotę: 0zł.

Poz. Nr 17 Szpital im. S. Leszczyńskiego w Katowicach – „Rozbudowa kompleksu Szpitala im. S. Leszczyńskiego w Katowicach w celu utworzenia Centralnej Izby Przyjęć oraz dostosowania oddziałów łóżkowych do wymogów prawa” w 2009 roku z kwoty 2.551.763zł na kwotę: 0zł, w 2010 roku z kwoty 4.855.715zł na kwotę: 0zł, w roku 2011 z kwoty 7.036.485zł na kwotę: 0zł, po roku 2011 z kwoty 3.238.843zł na kwotę: 0zł.

Poz. Nr 27 Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dra J. Daaba w Piekarach Śląskich – „Modernizacja i rozbudowa pawilonu diagnostyczno-zabiegowego w zakresie Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatornii SP Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dra J. Daaba w Piekarach Śląskich” w roku 2009 z kwoty 2.550.000zł na kwotę: 0zł , w roku 2010 z kwoty 6.800.000zł na kwotę: 1.497.136zł, w roku 2011 z kwoty 5.100.000zł na kwotę: 3.235.359zł.


6. Zwiększa się środki z budżetu UE na zadaniach:


w zakresie ochrony zdrowia:

Poz. Nr 1 Obwód Lecznictwa Kolejowego w Bielsku-Białej – „Modernizacja OLK SP ZOZ w Bielsku-Białej w celu poprawy jakości i wzrostu dostępności do świadczonych usług medycznych” w 2011 roku z kwoty 0zł na kwotę: 424.786zł.

Poz. Nr 2 Obwód Lecznictwa Kolejowego w Bielsku-Białej – „Zakup nowej aparatury medycznej w celu poprawy jakości i wzrostu dostępności do usług w OLK SP ZOZ w Bielsku-Białej” w 2008 roku z kwoty 0zł na kwotę: 3.698zł, w roku 2010 z kwoty 0zł na kwotę: 116.140zł.

Poz. Nr 6 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu – „Adaptacja budynku B dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu w ramach realizacji programu dostosowania do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia” w roku 2011 z kwoty 1.700.000zł na kwotę: 6.842.500zł.

Poz. Nr 7 Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i GruĽlicy w Bystrej – „Poprawa jakości oraz dostępności usług Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i GruĽlicy w Bystrej poprzez dostosowanie Izby Przyjęć do wymogów prawnych” nakładów poniesionych do 31.12.2008 r. z kwoty 0zł na kwotę: 23.120zł, w 2009 roku z kwoty 338.300zł na kwotę: 1.121.266zł

Poz. Nr 27 Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dra J. Daaba w Piekarach Śląskich – „Modernizacja i rozbudowa pawilonu diagnostyczno-zabiegowego w zakresie Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatornii SP Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dra J. Daaba w Piekarach Śląskich” nakładów do poniesienia po roku 2011 z kwoty 0zł na kwotę: 3.267.506zł.


7. Zmniejsza się środki beneficjenta na zadaniach:


w zakresie ochrony zdrowia:

Poz. Nr 1 Obwód Lecznictwa Kolejowego w Bielsku-Białej – „Modernizacja OLK SP ZOZ w Bielsku-Białej w celu poprawy jakości i wzrostu dostępności do świadczonych usług medycznych” w 2009 roku z kwoty 185.168zł na kwotę: 0zł.

Poz. Nr 2 Obwód Lecznictwa Kolejowego w Bielsku-Białej – „Zakup nowej aparatury medycznej w celu poprawy jakości i wzrostu dostępności do usług w OLK SP ZOZ w Bielsku-Białej” poniesione do roku 2008 z kwoty 12.200zł na kwotę: 8.502zł, w roku 2009 z kwoty 491.240zł na kwotę: 343.748zł.

Poz. Nr 6 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu – „Adaptacja budynku B dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu w ramach realizacji programu dostosowania do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia” w roku 2009 z kwoty 20.000zł na kwotę: 0zł, w roku 2010 z kwoty 180.000zł na kwotę: 6.500zł, w roku 2011 z kwoty 100.000zł na kwotę: 80.500zł.

Poz. Nr 7 Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i GruĽlicy w Bystrej – „Poprawa jakości oraz dostępności usług Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i GruĽlicy w Bystrej poprzez dostosowanie Izby Przyjęć do wymogów prawnych” w roku 2010 z kwoty 19.900zł na kwotę: 0zł.

Poz. Nr 15 Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu – „Adaptacja, modernizacja i dostosowanie Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla dorosłych do obowiązujących przepisów i wymagań III etap – budynek „Przewiązka” w roku 2009 z kwoty 301.686zł do kwoty 82.655zł.

Poz. Nr 16 Szpital im. S. Leszczyńskiego w Katowicach – „Utworzenie nowoczesnego bloku operacyjnego wraz z zapleczem poprzez rozbudowę szpitala im. S. Leszczyńskiego w Katowicach” w roku 2009 z kwoty 150.604zł na kwotę: 0zł, w roku 2010 z kwoty 1.455.601zł na kwotę: 102.074zł, w roku 2011 z kwoty 1.263.285zł na kwotę: 1.179.537zł.

Poz. Nr 17 Szpital im. S. Leszczyńskiego w Katowicach – „Rozbudowa kompleksu Szpitala im. S. Leszczyńskiego w Katowicach w celu utworzenia Centralnej Izby Przyjęć oraz dostosowania oddziałów łóżkowych do wymogów prawa” w roku 2009 z kwoty 150 104zł na kwotę: 0zł, w roku 2010 z kwoty 2.285.630zł na kwotę: 47.680zł, w roku 2011 z kwoty 2.536.911zł na kwotę: 1.927zł, po 2011 z kwoty 2.839.832zł na kwotę: 2.259.005zł.

Poz. Nr 27 Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dra J. Daaba w Piekarach Śląskich – „Modernizacja i rozbudowa pawilonu diagnostyczno-zabiegowego w zakresie Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatornii SP Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dra J. Daaba w Piekarach Śląskich” w roku 2009 z kwoty 150.000zł na kwotę: 0zł, w roku 2010 z kwoty 400.000zł na kwotę: 202.473zł.


8. Zwiększa się środki beneficjenta na zadaniach:


w zakresie ochrony zdrowia:

Poz. Nr 1 Obwód Lecznictwa Kolejowego w Bielsku-Białej – „Modernizacja OLK SP ZOZ w Bielsku-Białej w celu poprawy jakości i wzrostu dostępności do świadczonych usług medycznych” w roku 2010 z kwoty 146.461zł na kwotę: 149.155zł, w roku 2011 z kwoty 0zł na kwotę: 811.324zł.

Poz. Nr 2 Obwód Lecznictwa Kolejowego w Bielsku-Białej – „Zakup nowej aparatury medycznej w celu poprawy jakości i wzrostu dostępności do usług w OLK SP ZOZ w Bielsku-Białej” w roku 2010 z kwoty 0zł na kwotę: 142.471zł.

Poz. Nr 7 Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i GruĽlicy w Bystrej – „Poprawa jakości oraz dostępności usług Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i GruĽlicy w Bystrej poprzez dostosowanie Izby Przyjęć do wymogów prawnych” nakłady poniesione do 2008 z kwoty 4.880zł na kwotę: 42.534zł, w roku 2009 z kwoty 19.900zł na kwotę: 344.772zł.

Poz. Nr 16 Szpital im. S. Leszczyńskiego w Katowicach – „Utworzenie nowoczesnego bloku operacyjnego wraz z zapleczem poprzez rozbudowę szpitala im. S. Leszczyńskiego w Katowicach” po 2011 z kwoty 1.915.209zł na kwotę: 3.059.886zł.

Poz. Nr 27 Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dra J. Daaba w Piekarach Śląskich – „Modernizacja i rozbudowa pawilonu diagnostyczno-zabiegowego w zakresie Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatornii SP Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dra J. Daaba w Piekarach Śląskich” w roku 2011 z kwoty 300.000zł na kwotę: 420.926zł, po 2011 roku z kwoty 0zł na kwotę: 426.599zł.


9. Zmienia się wartość kosztorysową zadań w zakresie ochrony zdrowia:


Poz. Nr 6 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu – „Adaptacja pomieszczeń w budynku B dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu” z kwoty 6.000.000zł do kwoty 8.700.000zł.

Poz. Nr 7 Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i GruĽlicy w Bystrej – „Poprawa jakości oraz dostępności usług Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i GruĽlicy w Bystrej poprzez dostosowanie Izby Przyjęć do wymogów prawnych” z kwoty 800.880zł na kwotę 1.815.026zł.

Poz. Nr 15 Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu – „Adaptacja, modernizacja i dostosowanie Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla dorosłych do obowiązujących przepisów i wymagań III etap – budynek „Przewiązka” z kwoty 3.152.950zł do kwoty 2.933.919zł.

Poz. Nr 27 Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dra J. Daaba w Piekarach Śląskich – „Modernizacja i rozbudowa pawilonu diagnostyczno-zabiegowego w zakresie Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatornii” z kwoty 17.000.000zł na 20.999.947zł.


10. Zmienia się termin realizacji zadań w zakresie ochrony zdrowia:


Poz. Nr 1 Obwód Lecznictwa Kolejowego w Bielsku-Białej – „Modernizacja OLK SP ZOZ w Bielsku-Białej w celu poprawy jakości i wzrostu dostępności do świadczonych usług medycznych” z lat 2008-2010 na lata 2008-2011.

Poz. Nr 2 Obwód Lecznictwa Kolejowego w Bielsku-Białej – „Zakup nowej aparatury medycznej w celu poprawy jakości i wzrostu dostępności do usług w LK SP ZOZ w Bielsku-Białej” z lat 2008-2009 na lata 2008-2010.

Poz. Nr 6 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu – „Adaptacja pomieszczeń w budynku B dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu” z lat 2009-2011 na lata 2010-2011.

Poz. Nr 7 Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i GruĽlicy w Bystrej – „Poprawa jakości oraz dostępności usług Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i GruĽlicy w Bystrej poprzez dostosowanie Izby Przyjęć do wymogów prawnych” z lat 2008-2010 na lata 2007-2009.


11. Zmienia się przewidywany zakres rzeczowy do wykonania na zadaniach w zakresie ochrony zdrowia (kol. 4):


Poz. Nr 6 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu – „Adaptacja pomieszczeń w budynku B dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu” z „prac projektowych, prac przetargowych, prac remontowo-budowlanych – I etap, prac przetargowych, prac remontowo-budowlanych – II etap” na „prace projektowo-kosztorysowe, prace przetargowe, nadzór inwestorski, roboty budowlano-montażowe i instalacyjne, dostawa aparatury i sprzętu medycznego”.

Poz. Nr 27 Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dra J. Daaba w Piekarach Śląskich – „Modernizacja i rozbudowa pawilonu diagnostyczno-zabiegowego w zakresie Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatornii” z „prac budowlano-montażowych (ściany, sufity, posadzki, stolarka, montaż dĽwigów), instalacja wodno-kanalizacyjna, instalacja elektryczna, instalacja wentylacyjno-klimatyzacyjna, instalacja gazów medycznych” na „prace budowlano-montażowe (ściany, sufity, posadzki, stolarka, montaż dĽwigów), instalacja gazów medycznych, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne, prace projektowe, kosztorysowe, studium wykonalności, promocja projektu”.


12. Zmienia się tytuł na zadaniach w zakresie ochrony zdrowia (kol. 2):


Poz. Nr 6 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu – „Adaptacja budynku B dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu w ramach realizacji programu dostosowania do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia” zamiast „Adaptacja pomieszczeń w budynku A2 dla potrzeb Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej”.

Poz. Nr 27 Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dra J. Daaba w Piekarach Śląskich – „Modernizacja i rozbudowa pawilonu diagnostyczno-zabiegowego w zakresie Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatornii SP Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dra J. Daaba w Piekarach Śląskich” zamiast „Modernizacja i rozbudowa pawilonu diagnostyczno-zabiegowego w zakresie Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatornii”.§ 2


Przyjmuje się tekst jednolity Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Śląskiego na lata 2009-2011 i po roku 2011 (Załącznik nr 15 do uchwały Nr III/31/5/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2009), po uwzględnieniu zmian określonych w §1 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 02-09-2009 10:58:27
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713