Czas wygenerowania treści 2020-09-27 18:17:22

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/40/2/2009 z dnia 8 lipca 2009 roku
w sprawie:
aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Śląskiego na lata 2009-2011 i po roku 2011, stanowiącego załącznik nr 15 do uchwały Nr III/31/5/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2009

Na podstawie
art. 18 pkt 6
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
oraz art. 166 ust. 1, ust. 4
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póĽn. zm.)

§ 1


Dokonuje się zmiany w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Województwa Śląskiego stanowiącym załącznik nr 15 do uchwały Nr III/31/5/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2009

1. Wprowadza się nowe zadanie w zakresie komunikacji (zakupy inwestycyjne) o wartości kosztorysowej (szacunkowej) - 117.120.000 zł i latach realizacji 2011-2012


poz. Nr 2 - „Dostawa Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych”.


2. Zmniejsza się środki na zadaniach:


w zakresie komunikacji (inwestycje polegające na budownictwie):

poz. Nr 1 – „Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą – I etap - połączenie DTŚ w Katowicach z Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich” - środki gminy/budżet Województwa: w roku 2009 z kwoty 4.983.000 zł na kwotę 0 zł, w roku 2010 z kwoty 9.865.243 zł na kwotę 0 zł, w roku 2011 z kwoty 15.000.000 zł na kwotę 0 zł, środki budżetu Województwa: w roku 2010 z kwoty 1.300.000 zł na kwotę 838.800 zł, po roku 2011 z kwoty 100.000 zł na kwotę 0 zł, środki UE w roku 2011 z kwoty 20.000.000 zł na kwotę 0 zł,

poz. Nr 2 – „Budowa północnej obwodnicy Pszczyny w ciągu DW 935” – środki budżetu Województwa w roku 2009 z kwoty 12.000.000 zł na kwotę 80.000 zł, w roku 2010 z kwoty 50.000.000 zł na kwotę 3.000.000 zł,

poz. Nr 3 - Budowa północnej obwodnicy Żywca w ciągu DW 946 - środki budżetu Województwa w roku 2009 z kwoty 11.500.000 zł na kwotę 200.000 zł, w roku 2010 z kwoty 13.146.120 zł na kwotę 8.000.000 zł,

poz. Nr 5 - Budowa obwodnicy Pawłowic w ciągu DW 933 - środki budżetu Województwa w roku 2010 z kwoty 100.000 zł na kwotę 0 zł,

poz. Nr 6 - Budowa obwodnicy Sośnicowic w ciągu DW 408 - środki budżetu Województwa: w roku 2009 z kwoty 100.000 zł na kwotę 50.000 zł, w roku 2010 z kwoty 400.000 zł na kwotę 50.000 zł,

poz. Nr 7 - Budowa obwodnicy Myszkowa w ciągu DW 791 - środki budżetu Województwa: w roku 2009 z kwoty 100.000 zł na kwotę 50.000 zł, w roku 2010 z kwoty 400.000 zł na kwotę 50.000 zł,

w zakresie komunikacji (zakupy inwestycyjne):

poz. Nr 1 - „Dostawa Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych” - środki budżetu Województwa: w roku 2010 z kwoty 23.680.000 zł na kwotę 0 zł, środki UE w roku 2010 z kwoty 54.400.000 zł na kwotę 0 zł,

w zakresie oświaty i wychowania:

poz. Nr 4 – Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi - „Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły wraz z ociepleniem” środki budżetu Województwa z kwoty 1.873.715 zł na kwotę 1.861.205 zł,

w zakresie ochrony zdrowia:

poz. Nr 32 – Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich – „Rozbudowa obiektu szpitalnego” - środki budżetu Województwa w roku 2010 z kwoty 15.000.000 zł na kwotę 12.000.000 zł,


3. Zwiększa się środki na zadaniach:


w zakresie komunikacji (inwestycje polegające na budownictwie):

poz. Nr 1 – „Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą – I etap - połączenie DTŚ w Katowicach z Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich” - środki gminy/budżet Województwa: po roku 2011 z kwoty 46.914.164 zł na kwotę 69.524.387 zł, środki budżetu Województwa: w 2011 roku z kwoty 125.000 zł na kwotę 3.655.000 zł, środki UE: po roku 2011 z kwoty 77.050 zł na kwotę 88.050.000 zł,

poz. Nr 2 – „Budowa północnej obwodnicy Pszczyny w ciągu DW 935” - środki budżetu Województwa w roku 2011 z kwoty 50.000.000 zł na kwotę 55.000.000 zł, po roku 2011 z kwoty 14.175.539 zł na kwotę 80.000.000 zł,

poz. Nr 3 - Budowa północnej obwodnicy Żywca w ciągu DW 946 środki z budżetu Województwa w roku 2011 z kwoty 0 zł na kwotę 16.446.120 zł,

poz. Nr 5 - Budowa obwodnicy Pawłowic w ciągu DW 933 - środki budżetu Województwa w roku 2009 z kwoty 100.000 zł na kwotę 110.000 zł, w roku 2011 z kwoty 16.790.000 zł na kwotę 16.880.000 zł, po roku 2011 z kwoty 0 zł na kwotę 60.000.000 zł,

poz. Nr 6 - Budowa obwodnicy Sośnicowic w ciągu DW 408 - środki z budżetu Województwa w roku 2011 z kwoty 0 zł na kwotę 400.000 zł, poz. Nr 7 - Budowa obwodnicy Myszkowa w ciągu DW 791 - środki z budżetu Województwa w roku 2011 z kwoty 0 zł na kwotę 400.000 zł,

poz. Nr 8 – „Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg wojewódzkich” środki z budżetu Województwa w roku 2009 z kwoty 74.800.000 zł na kwotę 143.667.000 zł.

w zakresie komunikacji (zakupy inwestycyjne):

poz. Nr 1 - „Dostawa Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych” - środki z budżetu Województwa: w roku 2011 z kwoty 23.680.000 zł na kwotę 78.592.000 zł, środki UE w roku 2011 z kwoty 54.400.000 zł na kwotę 108.800.000 zł,

w zakresie ochrony zdrowia:

poz. Nr 32 – Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich – „Rozbudowa obiektu szpitalnego” - środki z budżetu Województwa w roku 2011 z kwoty 10.000.000 zł na kwotę 12.000.000 zł, po roku 2011 z kwoty 5.000.000 zł na kwotę 14.000.000 zł,

w zakresie kultury fizycznej:

poz. Nr 1 „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie” - środki z budżetu Województwa w roku 2011 z kwoty 110.000.000 zł na kwotę 120.000.000 zł.


4. Zmienia się wartość kosztorysową zadań:


w zakresie komunikacji (inwestycje polegające na budownictwie):

poz. Nr 1 – „Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą – I etap - połączenie DTŚ w Katowicach z Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich” z „wartość kosztorysowa po opracowaniu dokumentacji” na wartość szacunkowa - 164.000.000 zł,

w zakresie komunikacji (zakupy inwestycyjne):

poz. Nr 1 - „Dostawa Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych” wzrost wartości kosztorysowej z kwoty 156.160.000 zł do kwoty 187.392.000 zł,

w zakresie kultury fizycznej:

poz. Nr 1 „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie” - wzrost wartości kosztorysowej z kwoty 360.000.000 zł do kwoty 370.000.000 zł.


5. Zmienia się termin realizacji zadań:


w zakresie komunikacji (zadania polegające na budownictwie):

poz. Nr 3 - Budowa północnej obwodnicy Żywca w ciągu DW 946 - zakończenia inwestycji z roku 2010 na rok 2011,

poz. Nr 6 - Budowa obwodnicy Sośnicowic w ciągu DW 408 - zakończenia inwestycji z roku 2010 na rok 2015,

poz. Nr 7 - Budowa obwodnicy Myszkowa w ciągu DW 791 - zakończenia inwestycji z roku 2010 na rok 2015,

w zakresie komunikacji (zakupy inwestycyjne):

poz. Nr 1 - „Dostawa Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych” – termin realizacji zakupu 2010-2011 na lata 2009-2011 (wydatkowanie środków nastąpi w roku 2011).


6. Zwiększa się koszt zakupu pojazdu szynowego z kwoty 20.000.000 zł na kwotę 23.424.000 zł na zadaniu w zakresie komunikacji (zakupy inwestycyjne) poz. Nr 1 - „Dostawa Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych”.


§ 2


Przyjmuje się tekst jednolity Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Śląskiego na lata 2009-2011 i po roku 2011 (załącznik nr 15 do uchwały Nr III/31/5/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2009), po uwzględnieniu zmian określonych w § 1 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 13-07-2009 13:43:21
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713