Czas wygenerowania treści 2020-09-30 17:47:22

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/39/6/2009 z dnia 10 czerwca 2009 roku
w sprawie:
udzielenia pomocy finansowej w roku 2009 Gminie Lelów na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Lelowie

Na podstawie
art. 8 a i art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
oraz w związku z art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249 z 2005 roku, poz. 2104 z póĽn. zm.)

§ 1


Udziela się Gminie Lelów w 2009 roku pomocy finansowej z budżetu Województwa Śląskiego w wysokości 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych) na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Lelowie.


§ 2


Upoważnia się Zarząd Województwa Śląskiego do zawarcia z Gminą Lelów umowy regulującej zasady udzielenia pomocy finansowej.


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 17-06-2009 10:06:19
Ostatnia aktualizacja: 17-06-2009 10:09:00
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713