Czas wygenerowania treści 2020-09-30 17:24:35

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/39/5/2009 z dnia 10 czerwca 2009 roku
w sprawie:
aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Śląskiego na lata 2009-2011 i po roku 2011, stanowiącego załącznik nr 15 do uchwały Nr III/31/5/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2009

Na podstawie
art. 18 pkt 6
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
oraz art. 166 ust. 1, ust. 4
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póĽn. zm.)

§ 1


Dokonuje się zmiany w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Województwa Śląskiego stanowiącym załącznik Nr 15 do uchwały Nr III/31/5/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2009

1. Zmniejsza się środki z budżetu Województwa na zadaniach:


w zakresie kultury:
poz. Nr 4 – Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie – Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej – II etap: w roku 2009 z kwoty 861.916 z na kwotę 0 zł, w roku 2010 z kwoty 1.292.879 zł na kwotę 608.503 zł, w roku 2011 z kwoty 1.810.030 zł na kwotę 1.546.295 zł,

poz. Nr 5 – Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie – Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej – III etap: w roku 2009 z kwoty 900.000 zł na kwotę 0 zł, w roku 2010 z kwoty 600.000 zł na kwotę 454.719 zł,

w zakresie kultury fizycznej:
poz. Nr 1 - „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie” w roku 2009 z kwoty 111.550.000 zł do kwoty 109.550.000 zł.


2. Zmniejsza się środki Unii Europejskiej na zadaniach:


w zakresie kultury:
poz. Nr 4 – Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie – Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej – II etap: w roku 2009 z kwoty 4.884.209 zł na kwotę 0 zł, w roku 2010 z kwoty 7.326.313 zł na kwotę 3.448.185 zł, w roku 2011 z kwoty 10.256.838 zł na kwotę 8.762.337 zł,

poz. Nr 5 – Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie – Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej – III etap: w roku 2009 z kwoty 5.100.000 zł na kwotę 0 zł,w roku 2010 z kwoty 3.400.000 zł na kwotę 1.364.157 zł.


3. Zwiększa się środki z budżetu Województwa na zadaniach:


w zakresie kultury:
poz. Nr 4 – Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie – Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej – II etap: po roku 2011 z kwoty 344.769 zł na kwotę 2.154.799 zł,

poz. Nr 5 – Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie – Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej – III etap: w roku 2011 z kwoty 0 zł na kwotę 1.250.000 zł, po roku 2011 z kwoty 0 zł na kwotę 727.169 zł,

na zadaniach w zakresie kultury fizycznej:
poz. Nr 1 – „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie” w roku 2010 z kwoty 13.940.269 zł do kwoty 15.940.269 zł,


4. Zwiększa się środki Unii Europejskiej na zadaniach:


w zakresie kultury:
poz. Nr 4 – Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie – Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej – II etap: po roku 2011 z kwoty 1.953.684 zł na kwotę 12.210.522 zł,

poz. Nr 5 – Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie – Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej – III etap: w roku 2011 z kwoty 0 zł na kwotę 3.750.000 zł, po roku 2011 z kwoty 0 zł na kwotę 2.453.955 zł.


5. Zmienia się termin realizacji projektów:


w zakresie kultury:
poz. Nr 4 – Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie – Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej – II etap - zakończenie zadania z roku 2012 na rok 2013,

poz. Nr 5 – Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie – Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej – III etap – z lat 2009-2010 na lata 2010-2013.§ 2


Przyjmuje się tekst jednolity Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Śląskiego na lata 2009-2011 i po roku 2011 (załącznik nr 15 do uchwały Nr III/31/5/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2009), po uwzględnieniu zmian określonych w § 1 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 17-06-2009 10:02:57
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713