Czas wygenerowania treści 2021-04-18 10:10:50

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/39/4/2009 z dnia 10 czerwca 2009 roku
w sprawie:
przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego na lata 2009 - 2012

Na podstawie
art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
oraz art. 90 t ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
(Dz. U. Nr 256 z 2004 roku, poz. 2572 z póĽn. zm.)

§ 1


Przyjmuje się Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego na lata 2009 – 2012, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 17-06-2009 09:52:49
Ostatnia aktualizacja: 17-06-2009 13:45:40
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713