Czas wygenerowania treści 2021-04-14 13:12:52

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/38/17/2009 z dnia 20 maja 2009 roku
w sprawie:
udzielenia w 2009 roku Gminie Bytom pomocy finansowej na doposażenie i remont Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu

Na podstawie
art. 8 a i art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
w związku z art. 167 ust. 2 pkt 5
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(t. j. Dz. U. Nr 249 z 2005 roku, poz. 2104 z póĽn. zm.)

§ 1


Udziela się w 2009 roku Gminie Bytom pomocy finansowej na zadanie pod nazwą: Doposażenie i remont Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu w wysokości 200.000 zł.


§ 2


Upoważnia się Zarząd Województwa Śląskiego do zawarcia z Gminą Bytom umowy regulującej zasady udzielenia pomocy finansowej.


§ 3


Wykonanie powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 25-05-2009 14:40:03
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713