Czas wygenerowania treści 2020-07-05 16:04:11

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr II/2/21/2002 z dnia 16 grudnia 2002 roku
w sprawie:
wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny nieruchomości, stanowiących własność Województwa Śląskiego, położonych w Częstochowie, na rzecz Miasta Częstochowa

Na podstawie
art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(Dz.U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
w związku z art. 13 ust. 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. Nr 46 z 2000 roku, poz. 543 z póĽn. zm.)

§ 1


Wyrazić zgodę na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny nieruchomości zabudowanych, stanowiących własność Województwa Śląskiego, położonych w Częstochowie przy ulicach:
- Warszawskiej 113/115, o powierzchni 0,4767 ha, objętej KW Nr 109355, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 61,
- Kilińskiego 10, o powierzchni 0,0632 ha, objętej KW Nr 108804, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 27,
- Jasnogórskiej 15 a, o powierzchni 0,0452 ha, objętej KW Nr 26018, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 50/3, 50/4, 50/5, na rzecz Miasta Częstochowa, w celu prowadzenia publicznych zakładów opieki zdrowotnej.


§ 2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Zbigniew Wieczorek
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego


Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-01-2004 18:39:31
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713