Czas wygenerowania treści 2020-07-05 16:12:31

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr II/2/20/2002 z dnia 16 grudnia 2002 roku
w sprawie:
wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Raciborzu, na rzecz Powiatu Raciborskiego

Na podstawie
art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(Dz.U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
w związku z art. 13 ust. 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. Nr 46 z 2000 roku, poz. 543 z póĽn. zm.)

§ 1


Wyrazić zgodę na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Raciborzu przy ulicy Sienkiewicza 3, o powierzchni 1380 m2, objętej KW Nr 27155, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3405/156, na rzecz Powiatu Raciborskiego, w celu prowadzenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej.


§ 2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Zbigniew Wieczorek
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego


Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-01-2004 18:39:30
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713