Czas wygenerowania treści 2020-08-14 04:54:59

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr II/2/19/2002 z dnia 16 grudnia 2002 roku
w sprawie:
przyjęcia rezolucji związanej z rocznicą wprowadzenia stanu wojennego oraz rocznicą śmierci górników zabitych w Kopalni „Wujek”

Na podstawie
art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
oraz § 2 ust. 2 pkt 4
Regulaminu Sejmiku Województwa Śląskiego
stanowiącego załącznik nr 1 do Statutu Województwa Śląskiego
(Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 26 z 2001 roku, poz. 657)

§ 1


Przyjąć rezolucję związaną z rocznicą wprowadzenia stanu wojennego oraz rocznicą śmierci górników zabitych w Kopalni „Wujek”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Zbigniew Wieczorek
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego


Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-01-2004 18:39:30
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713