Czas wygenerowania treści 2020-07-05 16:29:14

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr II/2/18/2002 z dnia 16 grudnia 2002 roku
w sprawie:
powołania doraĽnej Komisji do spraw „Odznaki honorowej za zasługi dla województwa śląskiego”

Na podstawie
art. 18 pkt 20 i art. 28
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
oraz § 7 ust. 2 Regulaminu Sejmiku Województwa Śląskiego,
stanowiącego załącznik nr 1 do Statutu Województwa Śląskiego
(Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 26 z 2001 roku, poz. 657 z póĽn. zm.)

§ 1


Powołać doraĽną Komisję do spraw „Odznaki honorowej za zasługi dla województwa śląskiego” w składzie:  1. Tadeusz Fudała - Przewodniczący,

  2. Eugeniusz Mikołajczak - Wiceprzewodniczący,

  3. Alojzy Lysko - Wiceprzewodniczący,

  4. Jadwiga Hyrczyk-Franczyk - Członek Komisji,

  5. Marian Gajda - Członek Komisji,

  6. Leszek Czerwiński - Członek Komisji,

  7. Jan Borzymowski - Członek Komisji,

§ 2


1. Przedmiotem działania Komisji będzie rozpatrywanie i przygotowywanie spraw stanowiących przedmiot prac Sejmiku Województwa, związanych z nadawaniem „Odznaki honorowej za zasługi dla województwa śląskiego”.


2. Zakres działania Komisji obejmować w szczególności będzie opiniowanie wniosków o nadanie „Odznaki honorowej za zasługi dla województwa śląskiego”.


3. Komisja będzie funkcjonować do dnia 31 grudnia 2003 roku.


§ 3


Traci moc uchwała nr I/29/4/2000 z dnia 28 grudnia 2000 roku w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o nadanie „Odznaki honorowej za zasługi dla województwa śląskiego”.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Zbigniew Wieczorek
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego


Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-01-2004 18:39:30
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713