Czas wygenerowania treści 2020-07-05 16:38:12

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr II/2/17/2002 z dnia 16 grudnia 2002 roku
w sprawie:
powołania doraĽnej Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej

Na podstawie
art. 18 pkt 20 i art. 28
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
oraz § 7 ust. 2 Regulaminu Sejmiku Województwa Śląskiego,
stanowiącego załącznik nr 1 do Statutu Województwa Śląskiego
(Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 26 z 2001 roku, poz. 657 z póĽn. zm.)

§ 1


 Powołać w skład jedenastoosobowej doraĽnej Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej następujących radnych: 1. Marek Trombski - Przewodniczący,

 2. Jan Olbrycht - Wiceprzewodniczący,

 3. Jolanta Kopiec - Wiceprzewodnicząca,

 4. Bernard Szweda - Członek Komisji,

 5. Grzegorz Szpyrka - Członek Komisji,

 6. Jędrzej Jędrych - Członek Komisji,

 7. Janusz Gałkowski - Członek Komisji,

 8. Tadeusz Mazanek - Członek Komisji,

 9. Andrzej Dobrzański - Członek Komisji,

 10. Krzysztof Nowak - Członek Komisji,

 11. Małgorzata Ochęduszko-Ludwik - Członek Komisji.

§ 2


1. Przedmiotem działania Komisji będzie:


1) rozpatrywanie i przygotowywanie spraw stanowiących przedmiot prac Sejmiku Województwa,


2) wyrażanie opinii w sprawach przekazanych pod ich obrady przez Sejmik Województwa, Marszałka Województwa lub Zarząd Województwa.


2. Zakres działania Komisji obejmować w szczególności będzie:
- opiniowanie priorytetów współpracy zagranicznej Województwa, 
- inspirowanie i ocena kontaktów z międzynarodowymi instytucjami i zrzeszeniami, 
- opiniowanie projektów europejskich.


3. Komisja będzie funkcjonować do czasu wejścia w życie zmiany Regulaminu Sejmiku Województwa Śląskiego, dotyczącej zmniejszenia ilości oraz modyfikacji zakresu działania stałych komisji Sejmiku Województwa.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Zbigniew Wieczorek
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego


Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-01-2004 18:39:30
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713