Czas wygenerowania treści 2020-08-14 03:52:12

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr II/2/9/2002 z dnia 16 grudnia 2002 roku
w sprawie:
powołania doraĽnej Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów

Na podstawie
art. 18 pkt 20 i art. 28
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
oraz § 7 ust. 2 Regulaminu Sejmiku Województwa Śląskiego,
stanowiącego załącznik nr 1 do Statutu Województwa Śląskiego
(Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 26 z 2001 roku, poz. 657 z póĽn. zm.)

§ 1


Powołać w skład dziewięcioosobowej doraĽnej Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów następujących radnych:  1. Grzegorz Makowski - Przewodniczący,

  2. Jerzy Kłudka - Wiceprzewodniczący,

  3. Józef Berger - Wiceprzewodniczący,

  4. Marek Trombski - Członek Komisji,

  5. Jolanta Kopiec - Członek Komisji,

  6. Małgorzata Ochęduszko-Ludwik - Członek Komisji,

  7. Czesław Żelichowski - Członek Komisji,

  8. Eugeniusz Mikołajczak - Członek Komisji,

  9. Marian Maciejczyk - Członek Komisji.

§ 2


1. Przedmiotem działania Komisji będzie:


1) rozpatrywanie i przygotowywanie spraw stanowiących przedmiot prac Sejmiku Województwa,


2) wyrażanie opinii w sprawach przekazanych pod ich obrady przez Sejmik Województwa, Marszałka Województwa lub Zarząd Województwa.


2. Zakres działania Komisji obejmować w szczególności będzie: 
- opiniowanie projektu oraz wykonania budżetu Województwa, 
- ocenę działalności finansowej Województwa oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, 
- problematykę zarządu mieniem Województwa i wojewódzkich osób prawnych,


3. Komisja będzie funkcjonować do czasu wejścia w życie zmiany Regulaminu Sejmiku Województwa Śląskiego, dotyczącej zmniejszenia ilości oraz modyfikacji zakresu działania stałych komisji Sejmiku Województwa.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Zbigniew Wieczorek
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego


Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-01-2004 18:39:30
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713