Czas wygenerowania treści 2020-07-05 15:09:15

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr II/2/8/2002 z dnia 16 grudnia 2002 roku
w sprawie:
ustalenia liczebności i składu osobowego Komisji Rewizyjnej

Na podstawie
art. 18 pkt 20, art. 28 i art. 30 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
w związku z § 5 ust. 2 pkt 1 i § 7 ust. 1 Regulaminu Sejmiku Województwa Śląskiego,
stanowiącego załącznik Nr 1 do Statutu Województwa Śląskiego
(Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 26 z 2001 roku, poz. 657 z póĽn. zm.)

§ 1


Powołać w skład siedmioosobowej Komisji Rewizyjnej następujących radnych:  1. Andrzej Dobrzański - Przewodniczący,

  2. Janusz Gałkowski - Wiceprzewodniczący,

  3. Karol Stasica - Wiceprzewodniczący,

  4. Tadeusz Mazanek - Członek Komisji,

  5. Marian Gajda - Członek Komisji,

  6. Rajmund Pollak - Członek Komisji,

  7. Piotr Zienc - Członek Komisji.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Zbigniew Wieczorek
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego


Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-01-2004 18:39:30
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713