Czas wygenerowania treści 2020-07-05 15:03:22

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr II/2/6/2002 z dnia 16 grudnia 2002 roku
w sprawie:
zmiany uchwały własnej Nr I/47/15/2002 z dnia 18 lutego 2002 roku w sprawie połączenia Szpitala Kolejowego w Sosnowcu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ze Szpitalem Nr 2 im. dr. K. Zahorskiego w Sosnowcu

Na podstawie
art. 18 pkt. 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
w związku z art. 53 a ust. 1
ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej
(Dz. U. Nr 91, poz. 408 z póĽn. zm.)

§ 1


Zmienić uchwałę własną Nr I/47/15/2002 z dnia 18 lutego 2002 roku w sprawie połączenia Szpitala Kolejowego w Sosnowcu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ze Szpitalem Nr 2 im. dr. K. Zahorskiego w Sosnowcu w ten sposób, że:1) w § 1, w ust. 1 wykreślić oznaczenie ust. 1 i w ostatnim zdaniu po przecinku: „z wyłączeniem Oddziału Geriatryczno – Rehabilitacyjnego Szpitala Kolejowego Sosnowcu”;


2) w § 1 wykreślić ust. 2;


3) w § 5, w ust. 1 wykreślić oznaczenie ust. 1 i słowa „z wyjątkiem pracowników Oddziału Geriatryczno – Rehabilitacyjnego,” oraz ust. 2;


4) w § 7 wykreślić oznaczenie ust. 1 oraz ust. 2.


§ 2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Zbigniew Wieczorek
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego


Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-01-2004 18:39:30
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713