Czas wygenerowania treści 2020-07-05 15:08:12

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr II/2/5/2002 z dnia 16 grudnia 2002 roku
w sprawie:
wynagrodzenia Marszałka Województwa Śląskiego

Na podstawie
art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t.j. Dz.U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
art. 4 pkt 1 i art. 20 ust. 2 i 3
ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych
(t.j. Dz.U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1593 z póĽn. zm.)
oraz zgodnie z Załącznikiem nr 1, 2 i Załącznikiem nr 3 Tabela III
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku
w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych
zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich
(Dz.U. Nr 61 z 2000 roku, poz. 707 z póĽn. zm.)

§ 1


1. Ustalić składniki miesięcznego wynagrodzenia Marszałka Województwa Śląskiego - Pana Michała Czarskiego, w następującej wysokości:a) wynagrodzenie zasadnicze według XXIII kategorii zaszeregowania w kwocie - 5.150,00 zł,


b) dodatek funkcyjny - 300% według 10 stawki dodatku w kwocie - 2.130,00 zł,


c) dodatek specjalny - 40% łącznie od wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie - 2.912,00 zł - przyznany na okres od dnia 26 listopada 2002 roku do dnia 31 paĽdziernika 2003 roku,


d) dodatek za wysługę lat w kwocie - 1.030,00 zł stanowiący 20% wynagrodzenia zasadniczego.


2. Ogółem miesięcznie wynagrodzenie wynosi - 11.222,00 zł.


§ 2


Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 26 listopada 2002 roku.Zbigniew Wieczorek
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego


Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-01-2004 18:39:30
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713