Czas wygenerowania treści 2020-07-13 06:36:33

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr II/2/3/2002 z dnia 16 grudnia 2002 roku
w sprawie:
zmiany budżetu Województwa Śląskiego na rok 2002

Na podstawie
art. 18 pkt 6
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
oraz art. 11 pkt 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2002
(Dz.U. Nr 150, poz. 983 z póĽn. zm.)

§ 1


Zwiększyć dochody budżetu Województwa Śląskiego na rok 2002 nieplanowane, a uzyskane w br. wpływy na łączną kwotę 314.728 zł wg wykazu stanowiącego załącznik do uchwały.


§ 2


Zwiększyć wydatki budżetu Województwa Śląskiego na rok 2002 w dziale 853 Opieka społeczna
w rozdziale 85317 Regionalne ośrodki polityki społecznej
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom,
o kwotę 314.728 zł z przeznaczeniem na program celowy „Zima 2002”.


§ 3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Zbigniew Wieczorek
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego


Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-01-2004 18:39:30
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713