Czas wygenerowania treści 2020-07-05 15:30:55

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr II/2/1/2002 z dnia 16 grudnia 2002 roku
w sprawie:
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnej Sejmiku Województwa Śląskiego

Na podstawie
art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t.j. Dz.U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
oraz art. 190 ust. 2 w związku z art. 190 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku
- Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
(Dz.U. Nr 95, poz. 602 z póĽn. zm.)

§ 1


Stwierdza się wygaśnięcie mandatu Radnej Sejmiku Województwa Śląskiego Pani Haliny Rozpondek, wybranej w okręgu wyborczym nr 6 z listy nr 16 Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska – Prawo i Sprawiedliwość, w związku z pisemnym zrzeczeniem się mandatu.


§ 2


Uchwałę należy doręczyć Wojewodzie Śląskiemu oraz Wojewódzkiemu Komisarzowi Wyborczemu.


§ 3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Zbigniew Wieczorek
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego


Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-01-2004 18:39:30
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713