Czas wygenerowania treści 2021-04-11 15:19:24

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwała sejmiku nr III/35/3/2009 z dnia 18 marca 2009 roku
w sprawie:
przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu własnego pod tytułem Eurostypendium drogą do dyplomu w ramach Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

Na podstawie
art. 18 pkt 19 a
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)

§ 1


Przyjmuje się Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu własnego pod tytułem Eurostypendium drogą do dyplomu w ramach Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metryczka informacjiWprowadzenie: 24-03-2009 10:26:57
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713